1 ثور 1394 - همه اخبار

افزایش اختطاف ها در مناطق مختلف کشور

افزایش اختطاف ها در مناطق مختلف کشور

موارد اختطاف های اخیر درمناطق مختلف افغانستان مردم رانگران ساخته است و بیشترآن ها می گویند، حین رفت و آمد درشاهراه ها در مورد مصوونیت شان مطمین نیستند.

 

اما وزارت داخله افغانستان می گوید، برای جلوگیری ازاین گونه وقایع اقدامات جدید را روی دست گرفته شده و تلاش می کنند تا هویت افرادی را که دست به اختطاف می زنند، مشخص کند.

صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلهء افغانستان روز گذشته گفت :

“با تاسف که دراین اواخردشمنان مردم افغانستان سبب اذیت وآزارمردم گردیده این یک مشکل جدی است، ولی ما مشترکاً کارمی کنیم که درهمکاری مشترک با مردم این مشکل را حل نمایم تا گروه های اختطاف کننده نتوانند درآینده مردم ما را اختطاف کرده و یا مصیبت به آنان برساند.”

 

این اظهارات درحالی مطرح می شود که قرار گزارش ها اخیراً میزان اختطاف ها درمناطق مختلف افغانستان افزایش یافته است.

 

طورمثال، یکی هم اختطاف 19 تن ازکارمندان یک موسسهء ماین پاکی در ولایت پکتیا است که به تازه گی ازسوی افراد مسلح نا معلوم اختطاف شده اند.

 

آدم ربایی ها درافغانستان با اختطاف 31 مسافردر ماه حوت سال گذشته درولایت زابل آغازشد و بعداً این گونه حوادث دربرخی ولایات دیگر نیز مشاهده شد.

اما گفته می شود که با گذشت نزدیک به دوماه تاحال ازسرنوشت31 مسافر ربوده شده خبری نیست.

 

علاوه براین وقایع، آدم ربایی ها درولایات دایکندی، کندز و غزنی نیزمشاهده شده است، اما گفته می شود که در حادثهء غزنی چهارتن از کسانیکه ربوده شده بودند، سربریده شده اند.

 

دراین حال کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان می گوید، به اساس قوانین حقوق بشری اختطاف انسان های بی گناه و یا کشتن آن ها یک عمل وحشیانه وغیرانسانی است.

بیشتر بخوانید  تاکید سازمان همکاری‌ اسلامی بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان

رفیع الله بیدارسخنگوی این کمیسیون از حکومت افغانستان خواست که در این مورد اقدامات جدی کند.

 

رفیع الله بیدار می گوید:

“اختطاف انسان ها و بعداً کشتن مظلومانه آنها یک عمل وحشیانه بوده و آنها به هیچ طرف جنگ مربوط نیستند. کمیسیون مستقل حقوق بشراین گونه حوادث را به شدت تقبیح می کند و این مکلفیت اساسی حکومت است که به مصوونیت و زنده گی اتباع خود توجه جدی کند.”

 

اما برخی کارشناسان افغان می گویند، درعقب آدم ربایی ها برخی حلقات دست داشته و تلاش می کنند که با انجام این کار بین مردم و حکومت فاصله را بوجود بیاورند.

 

آنان می گویند، حکومت افغانستان باید این حلقات را شناسایی کرده، اجازه ندهد که با دست زدن به این گونه کارها و ایجاد بی نظمی درکشور به اهداف شان نایل شوند.

همرسانی کنید!