2 اسد 1396 - همه اخبار

افتتاح سیستم ثبت شرکت های معدن و مرکزمعلومات وزارت معادن و پترولیم

مرکز معلومات

آریانا نیوز: سرپرست وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مراسم افتتاح سیستم ثبت شرکت های معدن و مرکز معلومات وزارت معادن و پترولیم اشتراک کرد.

مرکز معلومات وزارت معادن 160 TB ظرفیت دارد که معلومات مربوط به منابع زیر زمینی افغانستان، مطالعات، قرارداد ها و … ثبت گردیده که با مرکز ملی معلومات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی وصل می گردد، برعلاوه سیستم ثبت شرکت های که در سکتور معادن فعالیت می نماید، افتتاح گردید.

سرپرست وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در بیانۀ خود اظهار داشت؛ این سیستم یک گام مؤثر در راستای تحقق حکومت الکترونیکی بوده و ما را بسوی دیجتل افغانستان سوق می دهد، سرپرست وزیر افزود؛ این مرکز به زودی با مرکز ملی معلومات افغانستان (Afghanistan National Data Center) وصل می گردد که در کنار آن؛ مرکز دومی ملی معلومات افغانستان در ننگرهار اعمار می گردد و به همین ترتیب مرکز پشتیبان بعدی را در قزاقستان می سازیم که در حالت اضطرار از آن استفاده بعمل آید.

سرپرست وزیر مخابرات؛ به حکومت داری خوب، شفاف و حساب دهنده به ملت که از طریق حکومت الکترونیکی تأمین می گردد، تأکید ورزید و از پلان های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت وزارت مخابرات یاد آوری نمود.

بیشتر بخوانید  پیش بینی ریاست هواشناسی از وقوع بارندگی‌های شدید در 16 ولایت کشور
همرسانی کنید!