10 حمل 1396 - همه اخبار

اعمارِ کودکستان در وزارت تحصیلات عالی!

داکتر فریده مومند

آریانا نیوز: وزیر تحصیلات عالی سنگ تهداب ساختمان یک باب کودکستان را در صحن این وزارت گذاشت.

این کودکستان به مصرف 7 میلیون و 41 هزار افغانی از بودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی اعمار می گردد که با اعمار آن مشکلات کارمندان اناث این وزارت در قسمت نگهداری اطفال شان برطرف خواهد شد.

 

پوهنوال داکتر فریده مومند وزیر تحصیلات عالی در حالیکه داکتر احمد سیر مهجور معین مالی و اداری، استاد حمید الله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و شماری از مسوولین وزارت تحصیلات عالی نیز حاضر بودند گفت، وزارت تحصیلات عالی در تلاش است که یک محیط کاری بهتر را به کارمندان اناث این وزارت مهیا سازد تا آنان بتوانند فعالیت های شان را بشکل موثر انجام دهند.

 

موصوف گفت با اعمار این کودکستان مشکلات کارکنان اناث این وزارت از نگاه نگهداری اطفال شان برطرف گردیده و به امور کاری شان بشکل درست و بدون تشویش رسیدگی خواهند کرد.

 

پوهنوال مومند خاطر نشان ساخت که در سال جاری کودکستان های مشابه را در پوهنتون های کابل، طبی کابل، تخار و بامیان نیز اعمار خواهند گرد.

 

کارمندان اناث این وزارت از این اقدام رهبری وزارت تحصیلات عالی قدردانی نموده اعمار چنین مراکز را در محیط کاری شان خیلی ضروری خواندند.

 

به گفته مسوولان کار اعمار این کودکستان که در یک طبقه شامل 5 اتاق نگهداری اطفال، محل بازی اطفال، اتاق استادان و آشپزخانه می باشد، در مدت چهار ماه تکمیل می گردد.

بیشتر بخوانید  ماریا زاخارووا: تماس با طالبان به منافع ملی روسیه است
همرسانی کنید!