24 سنبله 1393 - همه اخبار

اعلان حکم اعدام برای مجرمین حادثه پغمان

اعلان حکم اعدام برای مجرمین حادثه پغمان

 

محکمه استیناف کابل از میان هفت از متهمین رویداد پغمان به پنج تن از آنها حکم اعدام را صادر کرد.

قاضی صدیق الله حقیق رییس عمومی محاکم استیناف کابل فیصله را در مورد اعلام نموده و گفت که این پنج تن هر یک در قضایای اختطاف، تجاوز گروهی و سرقت های مسلحانه محکوم به اشد مجازات یعنی اعدام شدند:

” حکم می نمایم هر یک شما عزیزالله و نظر محمد و قیس الله و سمیع الله و حبیب الله مشهور به قاری در خصوص قضایای اختطاف، تجاوز گروهی جنسی و غارت های مسلحانه، چور و چپاول اموال و خشونت علیه زنان را طبق هدایت مادهء 6 و 7 قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان و مادهء 17 قانون خشونت علیه زنان با رعایت تعدیل مادهء 427 قانون جزا و رعایت فقرهء 1 مادهء 149 قانون مذکور و ماده 152 قانون مذکور و طبق مادهء 15 قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی با در نظر داشت مادهء 156 قانون جزا هر واحد شما را به اشد مجازات محکومین به اعدام نمودیم.”

قاضی حقیق گفت که دو تن دیگر این متهمین نسبت به عدم موجودیت دلایل کافی در قضیه پغمان بری الزمه می باشند اما بخاطر قضایای غارت هر یک به بیست – بیست سال حبس محکوم شدند.

آقای حقیق افزود که این هفت متهم حق فرجام خواهی را دارند.

پیش از این هفت متهم قضیه پغمان در جلسه علنی محکمه ابتدایی کابل، محکوم به اشد مجازات یعنی اعدام شدند.

پولیس کابل گفته است که تلاش ها به هدف گرفتاری سه تن از متهمین دیگر رویداد پغمان با جدیت جریان دارد.

بیشتر بخوانید  تاکید وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس بر ضرورت حل‌ بحران در افغانستان
همرسانی کنید!