26 قوس 1390 - همه اخبار

اعلام حمايت روسيه و هند از افغانستان

اعلام حمايت روسيه و هند از افغانستان

هند و روسيه به تلاشها جهت همكاري با افغانستان ادامه خواهند داد.
اعلام حمايت روسيه و هند از افغانستان اين موضوع پس از ديدار مان موهان سينگ، صدراعظم هند با ديميتري ميدويديف، رييس جمهور روسيه ابراز شده است.

در اعلاميه اي كه پس از ديدار هر دو رهبر پخش شده آمده است كه هند و روسيه براي تشكيل يك افغانستان صلح آميز، دموكرات، مستقل، عاري از تروريزم و جرايم مواد مخدر و بدون مداخله خارجي جهت تقويت اقتصاد اين كشور، به تلاش هاي خود ادامه خواهند داد.

ميدويديف و موهان سينگ در پايان ديدار شان روز جمعه سند همكاري هاي استراتيژيك ميان روسيه و هند را امضا كردند كه در آن به افغانستان هم اشاره شده است.

هر دو رهبر همچنان نگراني شان را از تشديد فعاليت هاي بنيادگرايان در افغانستان به خصوص در ولايات صلح آميز با توليد مواد مخدر و مشكلاتي اقتصادي و اجتماعي ابراز كرده اند.

در ادامه اعلاميه هر دو جانب آمده كه آنها از پروسه انتقال مسووليت هاي امنيتي به نيرو هاي افغانستان حمايت مي كنند و بايد ظرفيت هاي نيرو هاي افغانستاني تقويت شود.

هند و روسيه همچنين از تلاش هاي حكومت افغانستان در مذاكرات صلح با مخالفين مسلح، تحت رهبري حكومت افغانستان حمايت مي كنند.

به گفته صدراعظم هند و رييس جمهور روسيه، هر نوع پروسه صلح بايد توسط حكومت افغانستان رهبري شود و شورشيان بايد شرايطي را بپذيرند كه توسط جامعه بين المللي مطرح شده است.

بیشتر بخوانید  هشدار طالبان درباره همکاری با افغانستان انترنشنال
همرسانی کنید!