9 میزان 1397 - همه اخبار, سياسی

اعلامیه مطبوعاتی وزارت اطلاعات و فرهنگ

اعلامیه مطبوعاتی وزارت اطلاعات و فرهنگ

آریانا نیوز: به اساس حكم مواد 18/19/20و22 قانون دسترسی به اطلاعات قرار است پنج تن از اعضاي كمسیون دسترسی به اطلاعات از طريق روند رقابت آزاد انتخاب گردد…

كميته گزينش به منظور تعين اعضاي كمسيون مذكور به تركيب 7 نفرنماينده ايجاد گرديده است.
شرايط عضويت در كمسیون:
1- تابعيت جمهوري اسلامي افغانستان
2- تكميل سن 30 سالگي
3- حداقل داراي سند تحصيلي ليسانس
4- به جرم جنايت و جرايم فساد اداري و ضد بشري محكوم نشده باشد
5- پنج سال تجريه كاري مرتبط داشته باشد
6- داراي شهرت نيک باشد.
7- متصدي عهده هاي انتخابي يا انتصابي دولتي نباشد.
8- عضويت حزب سياسي را نداشته باشد.
واجدين شرايط ميتواند خلص سوانح و اسناد مکمل شان را ازتاريخ اول الي پانزدهم ميزان به آدرس سكرتريت كميته گزينش منزل چهارم وزارت اطلاعات وفرهنگ ارسال بدارند. متقاضیان بعد از خانه پری فورم، آن را به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند :
access2info.sc@gmail.com

یادداشت:

الف: وظايف عمده كمسیون:
1- نظارت از روند دسترسي به اطلاعات از ادارات و چگونگي ارایه آن.
2- بررسي شكايات متقاضيان.
3- مطالبه اسناد از مراجع مسوول اطلاع رساني ادارات در صورت ضرورت.
4- ارايه مسوده هاي لازم به متقاضيان و ادارات.
5- ارزيابي گزارش مراجع مسوول اطلاع رساني ادارات.
6- ارايه گزارش سالانه فعاليت هاي كمسیون به رييس جمهور و مجلس شوراي ملي و نشرآن.
7- تقويت فرهنگ اطلاع رساني در كشور از طريق تدوير برنامه هاي آموزشي .
8- بلند بردن اگاهي عامه درمورد فعاليت هاي كمسیون.
9- نشر تصاميم كمسیون.
10- نظارت از چگونگي تطبيق احكام اين قانون.
11- تصويب لوايح و طرزالعمل هاي مربوطه
12- وضع حداقل معيار ها درمورد چگونگي تنظيم اطلاعات از جانب ادارات.
13- انجام سايروظايف مندرج اين قانون.
(ب): متقاضيان مي توانند قانون دسترسي به اطلاعات را از ویبسايت كمسیون متذكره بدست آورند.

بیشتر بخوانید  سخنگوی شورای عالی صلح زمان مذاکرات بین حکومت و طالبان را اعلام کرد
همرسانی کنید!