اعلامیه برشنا شرکت در پیوند به کاهش برق وارداتی از طرف اوزبیکستان

اعلامیه برشنا شرکت در پیوند به کاهش برق وارداتی از طرف اوزبیکستان

آریانا نیوز: برشنا شرکت با نشر اعلامیه ای از کاهش برق وارداتی از طرف اوزبیکستان به کابل خبر داده است…

برشنا شرکت در یک اعلامیه نگاشته است، حوالی ساعت ۱۲ شب گذشته، جانب اوزبیکستان به دلیل نیازمندی این کشور قسمتی از برقی که به کابل انتقال می‌گردید را در ساحه نایب آباد، برای مدت ۶ روز کم نموده است و شهر کابل به همین دلیل با کمبود برق مواجه شده است.

برشنا شرکت خاطرنشان کرده که برای این شش روز، در جستجوی راه بدیلی برای رفع کمبود برق می‌باشد.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی سازمان جهانی غذا از افزایش آمار گرسنگی در افغانستان
همرسانی کنید!