7 سنبله 1391 - همه اخبار

اعطای عالی ترین ‘مدال دولتی’ افغانستان به روح الله نیکپا

اعطای عالی ترین ‘مدال دولتی’ افغانستان به روح الله نیکپا

رئیس جمهور کرزی همچنین مدال میرمسجدی خان را به بشیر ترکی مربی افغان و مین سن هاک، مربی تکواندو از کره جنوبی، داد.

رئیس جمهور کرزی با ورزشکارانی افغان که در المپیک لندن شرکت کرده بودند، در ارگ دیدار کرده و مدال وزیر محمد اکبر خان، عالی‌ترین مدال دولتی افغانستان را به روح الله نیکپا، تکواندوکار افغان داد.

روح الله نیکپا تنها ورزشکار افغان بود که در المپیک لندن در رشته تکواندو مدال برنز گرفت.

روح الله نیکپا، تکواندو کار افغان در المپیک لندن نیز مدال برنز گرفته بود و این مدال او نخستین مدال المپیک در تاریخ افغانستان بود.

رئیس جمهور کرزی همچنین مدال میرمسجدی خان را به بشیر ترکی مربی افغان و مین سن هاک، مربی تکواندو از کره جنوبی، داد.

همچنین روح الله نیکپا، پیراهن ورزشی خود را به رئیس جمهور کرزی هدیه داد. پیراهنی که او در بازی‌های المپیک پکن و لندن به تن داشت و در هردو بار، مدال گرفت.

بیشتر بخوانید  هشدار طالبان درباره همکاری با افغانستان انترنشنال
همرسانی کنید!