18 حوت 1395 - همه اخبار

اعضای هیئت اداری مشرانوجرگه انتخاب شدند

مشرانوجرگه

آریانا نیوز: درجلسه روز گذشته مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار،منشی وهیئت اداری کمیسیون های این مجلس انتخاب گردیدند.

استادمحمدطیب عطا سناتورمنتخب ولایت کنر با اخذ 33رای به حیث منشی مشرانوجرگه برگزیده شد.

 

متعاقباً درانتخابات علنی عبداللطیف نهضت یاربه حیث رئیس، لیلما احمدی به حیث معاون ومیربهادرشاه واصفی به حیث منشی کمیسیون اموردینی، فرهنگی ، معارف وتحصیلات عالی و داکترمحمداجان منگل منحیث رییس وروشن آرا الکوزی به حیث معاون کمیسیون اقوام،قبایل،سرحدات وامورکوچیها گماشتده شدند.

همچنان در انتخابات سری حاجی محمد حنیف حنفی به حیث رئیس، گل احمد اعظمی به حیث معاون و ولی شاه نایب زاده به حیث منشی کمیسیون سمع شکایات ، حاجی لطف الله بابا به حیث رئیس، گلالی اکبری به حیث معاون و محمد رحیم حسن یار به حیث منشی کمیسیون مواصلات ومخابرات،محمد هاشم الکوزی به حیث رئیس، محمد افضل شامل به حیث معاون ورنا ترین به حیث منشی کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی، نثاراحمد حارس به حیث رئیس وطیبه زاهدی به حیث معاون کمیسیون امورشهدا ومعلولین، رفاه عامه، منابع طبیعی ومحیط زیست وحاجی صالح محمد لالا گل به حیث رئیس ومحمد عظیم قویاش به حیث معاون کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه ازسوی سناتوران انتخاب گردیدند .

رئیس مشرانوجرگه بعد از انتخاب هیئت اداری کمیسیونها، ضمن ابراز تبریکی به آنان ارزو نمود که کمیسیونهای مشرانوجرگه در سال روان نیزبه موفقیت های کاری نایل خواهند آمد.

 

هکذا فضل هادی مسلم یار رییس مجلس همراه با تعداد سناتوران؛ اعضای هیئت اداری منتخب محمد علم ایزدیارنایب اول ، داکتر محمد آصف صدیقی نایب دوم ، استاد محمدطیب عطا منشی و داکتر فیصل سمیع نایب منشی را به دفاتر شان معرفی وخواهان پیروزی آنان  در امور محوله گردید ند .

بیشتر بخوانید  واکنش وزارت خارجه طالبان به اخراج افغان‌ها از خاک جرمنی

هیئت اداری منتخب از حمایت و اعتماد اعضای مشرانو جرگه ابراز امتنان نموده ابراز آماده گی نمودند که وظایف مربوط را در پرتو قانون اساسی کشور واصول وظایف داخلی مشرانو جرگه به وجه احسن انجام خواهند داد.

همرسانی کنید!