10 سرطان 1395 - همه اخبار

اعزام قوای تازه نفس امريکايي به ولایت هلمند

اعزام قوای تازه نفس امريکايي به ولایت هلمند

آریانا نیوز: تعداد نظاميان 200 تن خواهد بود که برخي از وسايل لجستيکي آنها به لشگرگاه رسيده است.

مقامهاي محلي ولایت هلمند افغانستان اعلام کردند که بزودي شماري از نظاميان تازه نفس آمريکايي در اين ولایت مستقر خواهند شد.
اقانور کينتور قومندان امنيتي هلمند اعلام کرد که اين نظاميان امريکايي در میدان هوایی لشگرگاه ولایت هلمند مستقر مي شوند.
اين مقام امنيتي افزود، تعداد نظاميان 200 تن خواهد بود که برخي از وسايل لجستيکي آنها به لشگرگاه رسيده است.
قومندان امنيتي هلمند گفت، نيروهاي امريکايي در حال ايجاد قرارگاه در اين ولایت هستند تا در بخش بمباردمان هوايي و ساير عمليات با نيروهاي افغان همکاري کنند.
کينتور افزود، امريکا همچنين يک محل پرواز طیارات بدون سرنشين در میدان هوایی اين ولایت خواهند ساخت.

بیشتر بخوانید  آخرین خبرها از حمله هوایی بالای موتر قوماندان تی‌تی‌پی در پکتیکا
همرسانی کنید!