23 سنبله 1393 - همه اخبار

اعتصاب کاری داکتران شفاخانه حوزوی کندز

اعتصاب کاری داکتران شفاخانه حوزوی کندز

 

این اعتصاب کاری داکتران بعد از آن به میان آمد که یک هفته پیش پسر شش ساله داکتر خلیل الله ناطوری از سرِ دوره شهر قندز هنگامیکه می ‌خواست از مکتب به سوی خانه برود از سوی افراد ناشناس ربوده شد.

داکتر لطیف شریفی به نمایندگی از داکترانی که اعتصاب کرده اند گفت که شش روز پیش پسر داکتر خلیل الله ناطوری اختطاف گردیده است ولی تاکنون در مورد این کودک کدام خبری نیست.

وی می‌ گوید، تا وقتیکه این طفل از چنگ اختطافچیان آزاد نشده باشد به اعتصاب کاری شان ادامه خواهند داد.

وی گفت که در این مورد تا به ‌حال مسوولان امنیتی این ولایت کدام اقدام لازم نکرده اند.

بر اساس گفته های شریفی، آنان به استثنای بخش عاجل شفاخانه حوزوی، دیگر تمام شفاخانه را مسدود خواهند.

در همین حال داکتر صدیقی معاون علمی شفاخانه حوزوی کندز می‌ گوید تا که این طفل از نزد اختطافچیان آزاد نشده باشد به اعتصاب کاری شان ادامه می دهند.

در همین حال شماری از مریض داران که در شفاخانه حوزوی قندز مریضان شان بستر هستند در رابطه به اعتصاب داکتران چنین می‌گویند:

“اسم مه محمد علی است از منطقه انگور باغ هستم در اینجا مریض داریم، خواست مه از دولت این است که باید به مشکل داکتران رسیده گی کند اگر نکند به صد ها مریض دیگر در شفاخانه کشته خواهند شد و ما هم در آن وقت از دولت فاصله خواهیم گرفت.”

بر بنیاد گفتهءهای داکتران، اختطافچیان در بدل رهایی این طفل از خانواده اش مبلغ یک صد هزار دالر امریکایی خواسته اند ولی خانواده این طفل آنقدر امکانات مالی ندارد که برای اختطافچیان به پردازد.

بیشتر بخوانید  آخرین وضعیت پرداخت بدهی های شرکت برشنا از زبان سخنگوی این شرکت

از سوی دیگر سید سرور حسینی سخنگوی‌‌ قومندانی امنیه می‌ گوید، از روزی که آنان از این قضیه آگاهی یافته اند، عملیات استخباراتی نیرو های این قوماندانی در رابطه به رهایی این طفل آغاز گردیده است:

“از سوی پولیس هیچگونه سهل انگاری صورت نگرفته است، از روزیکه این قضیه پیش آمده است قوماندان امنیه به یک گروپ خاص وظیفه سپرده است عملیات در مورد رهایی این طفل جریان دارد و تا حدی به پیش هم رفته است ما نمی‌ توانیم که در این موضوع پیش رفت خود را همراه فامیل طفل و مردم شریک بسازیم.”

گفتنیست که از یک سال به اینسو به ده ‌ها تن از تاجران و اطفال از سوی اختطاف گران در ولایت قندز اختطاف شده اند که برخی از آنان با راه اندازی عملیات از سوی نیرو های امنیتی آزاد گردیده و شماری دیگر آنان یا در بدل گرفتن پول رها شده اند و یا هم از سوی اختطافچیان به قتل رسیده اند.

همرسانی کنید!