4 عقرب 1393 - همه اخبار

اعتصاب غذایی شماری از زندانیان محبس جوزجان

اعتصاب غذایی شماری از زندانیان محبس جوزجان

 

شماری از زندانیان محبس جوزجان بخاطر عدم رسیده گی به دوسیه های شان دست به اعتصاب غذایی زنده اند.

 

این زندانیان که شماری شان به بیست تن میرسد گفته اند که از سه روز به این طرف دست به اعتصاب زده و خواهان رسیدگی به دوسیه های شان هستند.

 

بگفته آنان کمیسیون که به هدف بررسی مشکلات و دوسیه های شان توظیف شده است عدالت را در نظر نگرفته است.

 

در این حال جنرال رجب شاه آمر محبس شبرغان مساله اعتصاب زندانیان را رد می کند.

 

گفته می شود یک ماه قبل پنجاه تن از زندانیان جنایی در این زندان دست به اعتصاب زده و پس از آن از زندان رها شدند.

 

همچنین گزارش ها حاکی از آن است که شماری از زندانیان معترض در محبس هرات مانع ورود هیات به داخل زندان شده اند.

 

سید فضل الله وحیدی والی هرات گفت آنان هیات را بخاطر بررسی وضعیت زندانیان که از نهاد محلی هرات تشکیل داده تا با زندانیان گفتگو نمایند.

 

آقای واحدی گفت زندانیان خواهان تجدید نظر در دوسیه های شان هستند و آنان چنین کار را کرده نمیتوانند.

 

گفته می شود حدود یک هزار زندانی در محبس ولایت هرات در بلاک دوم این محبس از هشت روز به این طرف دست به اعتصاب غذایی زده و خواهان رسیده گی به مشکلات شان شده اند.

بیشتر بخوانید  استفاده ابزاری پاکستان از گروه‌های تروریستی برای ایجاد ناامنی در افغانستان
همرسانی کنید!