8 عقرب 1393 - همه اخبار

اعتصاب غذایی در محبس پلچرخی کابل

اعتصاب غذایی در محبس پلچرخی کابل

 

برخورد نامناسب با زندانیان، عدم توجه به حقوق اساسی آنان، موجودیت مشکلات صحی و عملی نشدن فرامین تخفیف رییس جمهور، از جمله مشکلاتی اند که شماری از زندانیان محبس پلچرخی کابل را وادار به اعتصاب غذایی کرده است.

 

شماری از این افراد که خود را زندانیان سیاسی می خوانند، گفتند که دهها زندانی از یک هفته به این طرف دست به اعتصاب غذایی زده است.

 

آنان شکایت دارند که دوسیه های شان در وقت معین بررسی نمی گردد و فرامین که از سوی رییس جمهور برای تخفیف در مدت حبس آنان صادر شده تا کنون به گونه درست عملی نشده است.

 

یکی دیگر از زندانیان معترض نیز ادعا دارد که در بدل رهایی زندانیان از این محبس، از سوی مسوولان پول زیاد تقاضا می گردد.

 

اعتصاب کننده گان زندان پلچرخی کابل همچنان می گویند، تا زمانی که به مشکلات اساسی در این زندان رسیده گی نشود به اعتصاب شان همچنان ادامه خواهند داد.

 

این در حالیست که چندی قبل برخی از زندانیان محابس هرات، جوزجان، غزنی و برخی دیگر ولایات نیز در اعتراض به عدم رسیده گی به حقوق شان، دست به اعتصاب غذایی زده اند.

 

گفتنی است که زندان پلچرخی کابل، پیش از این نیز گواه اعتصاب غذایی و برخورد های فزیکی میان زندانیان و محافظین این زندان بوده است.

 

با این همه عبدالعلیم کوهستانی رییس عمومی محابس و توقیف خانه های وزارت امور داخله افغانستان، مشکلات موجود در این زندان را تائید کرده می گوید که برای رسیده گی به آنها، اقدامات جدی را روی دست خواهند گرفت.

بیشتر بخوانید  نقش پاکستان در گسترش ناامنی در افغانستان

 

اما آقای کوهستان گفت که، در حال حاضر اعتصاب غذایی زندانیان، پایان یافته است:

 

” تطبیق فرامین که توضیف شده که کمیسیون مشترک است از لوی څارنوالی محترم است، ستره محکمه است و از خود محبس است، تمام پیشنهاد شان اینست که تیم شان کم است و خوب رسیده گی کرده نمیتوانند، در تطبیق فرمان وقفه میآید. واقعاً حق به جانب هم هستند و من مشکل شان را تائید می کنم. ”

 

بر اساس معلومات مسوولان ریاست محابس و توقیف خانه های وزارت امور داخله در حال حاضر نزدیک به هشت هزار زندانی در زندان پلچرخی کابل موجود اند که زنان و اتباع خارجی مشمول این زندانیان می باشد.

 

رییس جمهور اشرف غنی احمدزی در روزهای اول کاری اش، به زندان پلچرخی کابل رفت و از نزدیک با زندانیان در مورد مشکلات شان، صحبت کرد.

همرسانی کنید!