6 جوزا 1393 - همه اخبار

اعتصاب غذایی در زندان پلچرخی کابل

اعتصاب غذایی در زندان پلچرخی کابل

زندان 

  

بیش از صد تن از محبوسین  زندان پلچرخی کابل در اعتراض به آنچه بی عدالتی در برابر شان میخوانند اعتصاب غذایی کرده واز چند روز به این لبان شان را دوخته اند.

 

آنان میگویند فرمان شماره 16 رییس جمهور کرزی برای رهایی زندانیان واجد شرایط عملی نشده است.

 

چند تن از این زندانیان  گفتند، فساد که در ادارات قضایی وجود دارد سبب شده تا واجدین شرایط این فرمان از قید رها نشوند:

 

“مشکلات زیاد است، دوسیه های مردم در سه یا چهار سال بررسی نشده و بعضی مردم وقت شان پوره شده اما تا حال رها نگردیده اند و مردم دهن خود را دوخته اعتصاب کرده اند، قاضی ها پول می خواهند اگر پول دادیم رها می کنند اگر ندادیم ده سال یا بیست سال قید برای شان نوشته می کنند.”

 

“تقریباً 3 روز است بیشتر از صد نفر دهن خود را دوخته اند و نه نان می خورند و نه آب این زندانیان می گویند یا سرنوشت ما معلوم شود یا این اعتصاب را رها نمی کنیم.”

 

رییس جمهور کرزی به مناسبت 8 ثور روز پیروزی مجاهدین فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن شماری از زندانیان در کشور از بند رها و در حبس تعداد دیگر آنان تخفیف آمد.

 

مسوولان ریاست محابس و توقیف خانه های افغانستان با آنکه مشکلات در خصوص پروسه رهایی زندانیان را می پذیرند، اما موجودیت فساد اداری را در این رابطه رد می کنند.

 

محمد عارف معاون این ریاست به روز دوشنبه  گفت بر اساس فرمان رییس جمهور، شمار زیاد از زندانیان واجد شرایط این فرمان اند اما پروسه اداری رهایی آنان زمان زیادی را در بر می گیرد:

بیشتر بخوانید  فرمانده زندان مرکزی پکتیا شمار زندانیان فراری را اعلام کرد

 

” اکثریت این زندانیان مستحق اند تا رها شوند و اسناد شان باید تفکیک شود و سندی باید ارایه شود که او سند مطابق نظر کمیسیون تطبیق فرمان باشد و آنها قناعت کنند که این سند جعلی نیست و قابل اعتماد است و در این مسأله موضوع واسطه و دیگر چیز ها نیست و تنها مطالعه اسناد است و این یک پروسه دوامدار است که کمیسیون تطبیق فرمان بالای آن کار می کند.”

 

اما  آقای عارف گفت که فقط بیست و دو محبوس در زندان پلچرخی کابل دست به اعتصاب غذایی زده اند.

 

وی گفت، در این رابطه هیأت 11 نفری تشکیل شده تا دوسیه های تمام محبوسین واجد شرایط فرمان شماره شانزده رییس جمهور کرزی را بررسی کند.

 

رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان به روز یکشنبه از مسوولان زندان ها خواست تا در خصوص رهایی زندانیانی که بر اساس فرمان رییس جمهور باید آزاد شوند، عادلانه تصمیم بگیرند.

 

گفته می شود تا حال بر اساس این فرمان حدود 4000 تن از زندانیان آزاد شده که 1007 تن آن از زندان های مختلف در ولایت کابل از قید رها شده اند.

 

 

همرسانی کنید!