10 میزان 1393 - همه اخبار

اعتصاب غذایی در زندان هرات

اعتصاب غذایی در زندان هرات

 

حدود دو صدتن اززندانیان، زندان هرات ازدو روزبه این سوء دست به اعتصاب غذایی زده اند.

 

شماری از زندانیان با انتقاد ازرییس جمهور جدیدافغانستان  گفته اند که درمراسم تحلیف هیچ موضوعی را نسبت به زندانیان ارایه نکرده است و آنان همچنان دربی سرنوشتی به سرمی برند.

 

آنان ازرییس جمهور احمدزی خواسته اند تا وضعیت زندانیان را مورد بررسی قراردهد چون به گفته آنان خیلی اززندانیان بدون کدام جرم درحبس به سرمی برند.

 

درهمین حال مسوولان ریاست سارنوالی استیناف ولایت هرات اعتصاب غذایی زندانیان را تایید کرده، می گویند که این افراد می خواهند تا درفرمانی که به مناسبت عید قربان ازسوی رییس جمهوراحمدزی صادرمی شود مورعفو و یاهم تخفیف مجازات قرارگیرند.

 

آنان می گویند که درفرامین گذشته زندانیانی که به جرم های سنگین محبوس بودند جای نداشته اند.

 

زندانیان می گویند درصورتیکه مانند گذشته با آنان برخورد شود، دست از اعتصاب غذایی برنمی دارند.

بیشتر بخوانید  تداوم بارش برف و باران در ولایت‌های مختلف کشور
همرسانی کنید!