اعتصاب غذایی در زندان هرات

اعتصاب غذایی در زندان هرات

 

بیش از یکهزار تن از زندانیان زندان هرات دروازه بلاک دوم این زندان را بروی شان بسته نموده و اجازه ورود به مسوولان زندان را نمیدهند.

 

اما زندانیان می گویند که بخاطر عدم توجه دولت و نهادهای عدلی و قضایی به دوسیه های شان از چهار روز به اینسو در اعتصاب غذایی به سر می برند.

 

مسوولان ریاست څارنوالی استیناف ولایت هرات می گویند بیش از یکهزار تن از زندانیان، زندان این ولایت به مسوولان زندان اجازه نمیدهند تا محل بود و باش شان را مورد کنترول و بررسی قراردهند.

 

ماریا بشیر رییس څارنوالی استیناف ولایت هرات می گوید حدود یکصد تن از این افراد دست به اعتصاب غذایی زده و شماری از زندانیان را دیگر را مجبور کرده اند تا با آنان هم دست باشند.

 

خانم بشیر گفت زندانیان اعتراض کننده هم اکنون چندین سیت مبایل همراه با کارد و چاقو در اختیار داشته و اجازه نمیدهند که نیروهای امنیتی زندان این وسایل را از نزد شان بگیرند و آنان دروازه بلاک را به روی مسوولان زندان بسته نگهداشته اند.

 

رییس څارنوالی استیناف هرات هرات وضعیت موجود در زندان هرات را یک حرکت سازمان یافته توصیف کرده ادعا می کند که این افراد میخواهند به بهانه اعتصاب غذایی بالای نهادهای عدلی و قضایی در این ولایت فشار وارد کنند.

 

زندانیان، زندان هرات در تماس های تلفونی گفته اند که بیش از یکهزار تن از زندانیان دست به اعتصاب غذایی زده و تعداد شان در حال افزایش است.

 

این افراد می گویند بدنبال بررسی هیات موظف رییس جمهور افغانستان از وضعیت زندان این ولایت مشکلات شان همچنان پابر جاست.

بیشتر بخوانید  حمله هوایی ناتو در غزنی

 

آنان گفته اند که هیات دوازده نفری که حدود دوهفته قبل بخاطر بررسی مشکلات زندانیان به این ولایت آمده بود به آنان وعده سپرده بود که مشکلات شان را به رییس دولت میرساند ولی تاکنون این موضوع نتیجه را به آنان نداشته است.

 

گرچه تماس های متعددی را بخاطر مصاحبه با عبدالله عزیزی مدیر جدید محبس هرات انجام داده ولی آقای عزیزی از دادن جزئیات بخاطر روشنایی این موضوع خود داری کرد.

 

در کمتر از یک ماه اخیر این برای دومین مرتبه است که زندانیان ولایت هرات بخاطر آنچه بی عدالتی در دوسیه های خود میدانند دست به اعتصاب غذایی میزنند.

 

در پی این اعتصاب ها رییس محبس این ولایت همراه با څارنوال شهری از وظایف شان تبدیل شده اند ولی زندانیان اعتصاب کننده می گویند این تغییرات هیچ سودی به وضعیت آنان به جای نگذاشته است.

همرسانی کنید!