26 عقرب 1393 - همه اخبار

اعتصاب ده ها تن از کارکنان شفاخانه نور در کابل

اعتصاب ده ها تن از کارکنان شفاخانه نور در کابل

 

ده ها تن از داکتران و نرسهای شفاخانه نور در کابل از دو روز به اینسو دست به اعتصاب کاری زده اند.

 

آنان شکایت دارند که از دو ماه به اینسو معاشات شان پرداخته نشده و همچنان چهار ماه می گذرد که اضافه کاری خود را هم به دست نیاورده اند.

 

یوسف محبوب ترینرمتخصص شفاخانه نور در این رابطه گفت، در صورتی که به خواست شان رسیده گی نشود، به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

 

این در حالیست که از دو روز به اینسو صدها مریض برای تداوی در پشت دروازه این شفاخانه،انتظار می کشند.

 

مسوولان وزارت صحت عامه افغانستان گفته اند که باید دلیل این تاخیر در پرداخت معاشات را وزارت مالیه روشن بسازد، اما تا حالا این وزارت در رابطه چیزی نگفته است.

بیشتر بخوانید  نقش پررنگ استخبارات پاکستان در حمایت از مخالفین امارت اسلامی طالبان
همرسانی کنید!