14 حوت 1393 - همه اخبار

اعتصاب اعضای اتحادیهء صنفی کارگران ولایت هرات

اعتصاب اعضای اتحادیهء صنفی کارگران ولایت هرات

اعضای اتحادیهء صنفی کارگران ولایت هرات بخاطر افزایش قیمت برق، روز گذشته دست به اعتصاب کاری زده اند.

 

برعلاوه اعتصاب کاری این اتحادیه، تمام دکان های فروش مواد غذایی و غیر غذایی در ولایت هرات دروازه های شان را بسته اند.

 

اعضای اتحادیهء صنفی کارگران می گویند، اگر به خواسته های آنها توجه صورت نگیرد، به اعتصاب شان ادامه می دهند.

 

تا اکنون مقامات محلی ولایت هرات در مورد تبصره نکرده اند.

بیشتر بخوانید  جدیدترین گزارش سازمان بین المللی مهاجرت در مورد باشنده گان افغان
همرسانی کنید!