اعتراف تلخ وزیر دفاع بریتانیا به شکست در جنگ 20 ساله افغانستان

اعتراف تلخ وزیر دفاع بریتانیا به شکست در جنگ 20 ساله افغانستان

آریانا نیوز: وزیر دفاع بریتانیا در مراسم یادبود از صدها عسکر بریتانیایی کشته شده در جنگ افغانستان به شکست در جنگ 20 ساله قوای امریکایی و ناتو در افغانستان اعتراف کرده است…

بن والاس وزیر دفاع بریتانیا در مراسم یادبود از صدها عسکر بریتانیایی کشته شده در جنگ افغانستان مدعی شد: برای هدف درست به آنجا رفتیم و 20 سال ماندیم، برای امنیت‌، توسعه اقتصادی و آموزش کار کردیم اما شکست خوردیم.

بن والاس گفته است که هنوز تصویری فروپاشی و خروج آشفته سال گذشته در برابر چشمانش قرار دارد.

او که در میان خانواده‌های عساکر کشته شده بریتانیا صحبت می‌کرد به میل انلاین گفت: پدر و مادر آنها احساس خواهند کرد که فرزندان شان برای هیچ جان‌ شان را از دست داده‌اند.

او افزود که تاریخ خواهد گفت وقتی غرب افغانستان را ترک کرد، این کشور به نطقه‌ای برخواهد گشت که {از اول در آنجا} بود.

بن والاس افزود: ما مردم را تنها گذاشتیم، کشور را به طالبان و شبکه حقانی واگذار کردیم، اغلبا به این دلیل که غرب نمی‌خواست بماند. وقتی غرب نمی‌خواست در افغانستان بماند پس چرا به این کشور رفته بود؟

از سوی دیگر، گفته می‌شود، بریتانیا روزانه یک ملیون پوند برای اقامت باشنده گان افغانستان که در جریان تخلیه از افغانستان بیرون کرده اند پرداخت می‌کند.

حدود 9500 باشنده افغان در 70 هوتل در بریتانیا در انتظار اسکان دایمی اند.

گفته شده است که این هوتل‌ها مکان مناسبی برای بودباش خانواده‌ها نیست.

بیشتر بخوانید  افزایش تعاملات طالبان و کشورهای غربی؛ احتمال بازگشایی سفارت بریتانیا در کابل
همرسانی کنید!