اعتراض پناهجویان افغان به تصمیم اخیر حکومت بلجیم

اعتراض پناهجویان افغان به تصمیم اخیر حکومت بلجیم

آریانا نیوز: حکومت بلجیم به تازگی قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن به افغان های تازه وارد مدارک مهاجرت داده نمی‌شود…

صد ها افغان پناهجو روز گذشته در مقابل ساختمان اداره مهاجرت بلجیم در شهر بروکسل پایتخت این کشور، گردهمایی اعتراض آمیز را به راه انداختند.

این تجمع، به منظور پذیرش آن دسته از افغان هایی برگزار شده که در دو سال گذشته به بلجیم درخواست پناهندگی داده اند.

حکومت بلجیم به تازگی قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن به افغان های تازه وارد مدارک مهاجرت داده نمی‌شود.

تظاهر کنندگان گفتند که به دلیل این قانون جدید، بسیاری از افغان ها که بیشتر آنها زیرسن اند، بی سرنوشت باقی مانده اند.

برگزار کنندگان این تظاهرات کسانی اند که تابعیت بلجیم را دارند و به زبان های فرانسوی و هالندی هشدار دادند که در صورت عدم پذیرش خواسته هایشان به تظاهرات در بروکسل ادامه می‌دهند.

بیشتر بخوانید  اظهارات رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان درباره نشست ویانا
همرسانی کنید!