1 سرطان 1394 - همه اخبار

اعتراض صدها تن از محصلین پوهنتون هرات

اعتراض صدها تن از محصلین پوهنتون هرات

صدها تن از محصلین پوهنتون هرات بخاطر افزایش گرمی هوا، در برابر ریاست پوهنتون آن ولایت دست به اعتراض زده و خواهان تعطیلی پوهنتون شدند.

اعتراض کننده گان هشدار داده گفتند تا زمانیکه به خواست شان رسیده گی نشود به صنوف درسی نخواهند رفت.

 

در این حال حسن فرید سرپرست ریاست پوهنتون هرات می گوید بخاطر حل مشکلات موجود گفتگوهای را با نماینده گان محصلین انجام داده است.

 

آقای فرید از محصلین معترض خواستار ادامه دروس شان گردیده و اطمینان داده که تاهفته آینده پوهنتون را تعطیل کند.

 

این درحالیست که پیش از این محصلین ولایت بلخ نیز در شمال افغانستان دست به تظاهراتی مشابه زده بودند.

بیشتر بخوانید  حمایت مالی و معنوی شبکه حقانی از مخالفین مسلح دولت پاکستان
همرسانی کنید!