19 عقرب 1394 - همه اخبار

اظهار بی خبری لوی څارنوالی از دستور رهایی موقتی خلیل الله فیروزی

اظهار بی خبری لوی څارنوالی از دستور رهایی موقتی خلیل الله فیروزی

آریانا نیوز: لوی څارنوالی افغانستان میگوید که آنان تاکنون اطلاع ندارند که دستور رهایی موقتی خلیل الله فیروزی یکی از مقروضین کابل بانک را کدام مقام صادر کرده است.

 

آصف فیاض سخنگوی این اداره دیروز گفت که خلیل الله فیروزی باید مدت حبس اش را تکمیل نماید.

 

خلیل الله فیروزی یک سال قبل از سوی محاکم افغانستان یکی از عاملان اصلی قضیه بحران کابل بانک شناخته شد و محکوم به حبس تنفیذی 10 سال شد.

بیشتر بخوانید  اشتراک نماینده گان طالبان در نشست سوم دوحه
همرسانی کنید!