اطمینان‌دهی رییس جمهور غنی به باشنده گان افغانستان برای حفظ جمهوریت

اطمینان‌دهی رییس جمهور غنی به باشنده گان افغانستان برای حفظ جمهوریت

آریانا نیوز: رییس جمهور غنی در جلسه آماده گی بورد مشترک نظارت و انسجام گفت که با هجوم تروریزم بین المللی مواجه استیم، اما مردم اطمینان داشته باشند که جمهوریت حفظ می شود و جامعۀ جهانی در کنار افغانستان ایستاده اند…

جلسه آماده گی بورد مشترک نظارت و انسجام (JCMB) به ریاست رییس جمهور محمد اشرف غنی در ارگ انجام شد و در آن مسئولین ادارات مربوطه گزارش آماده گی های شان را ارائه کردند.

به نقل از ارگ، ابتدا داکتر فضل محمود فضلی رییس عمومی اداره امور، گفت که در جلسۀ مشترک نظارت و انسجام، تمام ادارات مربوط گزارش شان را درباره تعقیب و تحقق تعهدات کنفرانس جینوا با ملت، دولت و جامعه جهانی شریک می سازند.

رییس جمهور غنی پس از استماع گزارشات و برنامه های اداره های مختلف، از آماده گی ادارات برای جلسه بورد مشترک نظارت و انسجام (JCMB) ستایش نموده، گفت: علیرغم اینکه در سال جاری با خشکسالی، کرونا و جنگ مواجه استیم، اما تورم سه درصدی و یک درصد رشد اقتصادی، برای افغانستان خبر خوب است.

رییس جمهور کشور اصلاحات در دستگاه عدلی و قضایی، آغاز پروسۀ دیجیتال سازی افغانستان در هفتۀ آینده و بدست آوردن مالکیت پروسۀ اصلاحات را برای مبارزه با فساد، گام های بزرگ خواند.

رییس جمهور غنی در اخیر سخنانش گفت که ماحول تغییر کرده است، با هجوم تروریزم بین المللی مواجه استیم، اما مردم اطمینان داشته باشند که جمهوریت حفظ می شود و جامعۀ جهانی در کنار افغانستان ایستاده اند.

 

بیشتر بخوانید  چرا رییس اجراییه از اشرف غنی انتقاد کرد؟
همرسانی کنید!
  1. خواجه محمد نعیم قادری :

    جمهوریت بی ماهیت
    شهروندان کشور می دانند کسانی که در عقب دموکراسی و جمهوریت سنگر گرفته اند با کسانی که در عقب دین وجهاد سنگر گرفته اند هر دو دشمن کشور و مردم اند. مردم جمهوریت می خواهند ولی جمهوریت بی ماهیت. لازمه جمهوریت نظام مردم سالاری است. کشوری که توسط یک مشت مافیا به شکل دیکتاتورمآبانه ااداره می شود. در کجایش جمهوریت تمثیل می شود ؟ً