درخواست سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان از مردم برای حمایت از مدارس دینی

درخواست سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان از مردم برای حمایت از مدارس دینی

آریانا نیوز: سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گروه طالبان خطاب به مردم گفته که فرزندان تان را به مدرسه بفرستید…

ملا خیرالله خیر خواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گروه طالبان می‌گوید که با رفتن نسل جدید به مدرسه‌ها بقای ما حفظ می‌شوند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ گروه طالبان روز شنبه (11 سنبله) دراعلامیه‌ای گفته ملا خیرالله خیرخواه سنگ تهداب یک مدرسه بزرگ دینی را در ساحه‌ای اودکی شهر گردیز ولایت پکتیا گذاشت.

این مقام گروه طالبان خطاب به مردم گفته که فرزندان تان را به مدرسه بفرستید تا تاریخ زرین ما هم‌چنان جاویدان بماند.

او گفته خسته نشده ایم، زحمات زیادی سپری شد، در زندان گوانتانامو هم آرزو داشتیم تا در راه خدای بزرگ، بیشتر از این زحمت ببینیم؛ نام‌های کسانی که به دین خدای متعال خدمت کرده اند، به خط زرین درج تاریخ شده است و هرگز از دل و خاطره ی مسلمانان نمی روند.

بیشتر بخوانید  گزارش ادارۀ امور پناهنده گان اتحادیه اروپا از وضعیت پناهنده گی افغان‌ها در سال ۲۰۲۳
همرسانی کنید!