اشرف غنی: خشونت علیه زنان را نمی پذیرم

اشرف غنی: خشونت علیه زنان را نمی پذیرم

رییس جمهور محمد اشرف غنی بار دیگر وعده داد که حکومت متعهد است تا دست آوردهای سیزده ساله زنان افغان را حفظ و تقویت کند.

 

آقای غنی که روز گذشته در نشستی به مناسبت گرامی داشت از روز جهانی زن در کابل صحبت می کرد همچنان گفت، پس از این خشونت علیه زنان را نمی پذیرد:

 

” تعهد اول ما اینست که دست آوردهای سیزده ساله تحت رهبری حامد کرزی رییس جمهور قبلی را حفظ کنیم و آنرا تقویت نمایم، اما تعهد اصلی ما اینست که شرایط تحول بنیادی و پایه دار را در نقش زن در جامعه به وجود آوریم و تعهد واضح ما اینست که خشونت در مقابل زن افغان در دوایر، پوهنتون ها و مکاتب افغانستان جای ندارد. ”

 

آقای غنی تعهد کرد که به زنان در تمامی بخش ها به اساس شایسته گی، سهم داده خواهد شد.

 

وی همچنان گفت، به زودی به همکاری ترکیه یک پوهنتون برای زنان در کابل ایجاد می شود و حکومت در نظر دارد تا به همکاری برخی از کشورهای اسلامی، برنامه های آموزشی مدیریت و زعامت و فراهم آوری خدمات صحی به زنان را بیشتر سازد.

 

در محفلی که به مناسبت روز جهانی زن از سوی وزارت زنان در لیسه امانی شهر کابل برگزار شده بود، بی بی گل بانوی اول افغانستان هم تاکید کردکه باید تفاوت میان زنان شهر نشین و قریه ها از بین برود و به زنان به طور متوازن، توجه صورت گیرد.

 

گرچه در روزهای اول آغاز کار حکومت وحدت ملی، رییس جمهور اشرف غنی تعهد کرده بود که چند وزارت را به زنان می دهد، اما این تعهد تا حالا عملی نشده است.

بیشتر بخوانید  درخواست شماری از فعالان زن از سامان ملل و جامعه جهانی برای محاکمه طالبان

 

در این حال ُمژگان مصطفوی سرپرست وزارت زنان بر نیاز مشارکت زنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی، تعلیمی و اقتصادی تاکید کرد.

 

خانم مصطفوی می گوید، با وجود دست آوردها در سیزده سال گذشته، زنان افغان هنوزهم با مشکلات و محرومیت های روبرو اند:

 

” با وجود موفقیت ها و دست آوردهای که طی سال های گذشته به دست آورده ایم که البته بسنده و کافی نمی باشد، در عین حال مشکلات و چالش های متعددی همچون ناامنی، فقر، بی سواد، حاکمیت عنعنات نا پسند و خرافی و هجوم فرهنگ های بیگانه مشکلات زیادی را برای زنان و مردم ما به بار آورده که به یقین سعی و تلاش مشترک و پی گیر همه ما می تواند این مشکلات را رفع نماید. ”

 

سرپرست وزارت زنان همچنان به رییس جمهور پیشنهاد کرد که باید در شورای عالی قضا و کمیته ملی بودجه، به زنان نیز سهم داده شود.

 

به باور وزارت امور زنان، دوسیه های زنان زندانی باید بازنگری شود و وضعیت محابس زنانه و مراکز اصلاح دختران نیز بهبود یابد.

 

تحلیگران افغان همواره تاکید کرده اندکه برای رشد اقتصادی افغانستان باید به وضعیت زنان و بیشتر ساختن سهم آنان در عرصه های مختلف، توجه جدی شود.

 

 

همرسانی کنید!