6 حمل 1396 - همه اخبار

اشرف غنی بدنبال جلبِ حمایتِ ولسی جرگه!

غنی ولسی جرگه

آریانا نیوز: رئیس جمهور با هیات اداری و رؤسای کمیسیون های ولسی جرگه دیدار وگفتگو کرد.

در این دیدار در رابطه به بهبود وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

 

رئیس جمهور غنی نظریات و مشوره های ولسی جرگه را در رابطه به مسایل ملی کشور ارزشمند دانسته، گفت که ما مانند همیشه در مورد مسایل و تصامیم مهم نظریات شما را خواهیم گرفت.

 

رئیس جمهور ضمن تشکری از حمایت های ولسی جرگه و مردم، گفت که مبارزه علیه فساد، سرتاسری می شود و حکومت با عزم و ارادۀ که در این راستا دارد، حمایت های ولسی جرگه و مردم را نیز حیاتی می داند.

 

رئیس جمهور خاطرنشان کرد که ما به صلاحیت های قانونی ولسی جرگه احترام داریم و قوه های سه گانه که در قانون وضاحت دارد، لازم و ملزوم یک دیگر اند. وی افزود که هماهنگی و همکاری میان این سه قوه، برای ثبات و آینده بهتر افغانستان، حیاتی است.

 

در این دیدار عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه، از رئیس جمهور بخاطر ایجاد هماهنگی و همکاری میان حکومت و ولسی جرگه و مشوره با نمایندگان مردم در مسایل مهم ملی، تشکری کرده گفت که ولسی جرگه از تصامیم ملی و برنامه های اصلاحی و انکشافی شما، حمایت کامل می نماید.

بیشتر بخوانید  پیش بینی هواشناسی از وضعیت آب و هوا در 24 ولایت مختلف کشور
همرسانی کنید!