اشتغال زایی برای 36 هزار مهاجر برگشت کننده به کشور

اشتغال زایی برای 36 هزار مهاجر برگشت کننده به کشور

آریانا نیوز: وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان با همکاری اتحادیه اروپا و سازمان بین المللی مهاجرت(IOM) یکجا کار می نماید تا زمینه اشتغال برای 36 هزار و 424 نفر مهاجر برگشت کننده را در هشت ولایت کشور فراهم نماید…

کمیته رهبری این برنامه که پروژه کمک ادغام مجدد و انکشاف برای افغانستان(رادا) نام دارد، روز یکشنبه 11 سنبله تحت ریاست سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان در مقر این وزارت، با اشتراک نماینده دفتر اتحادیه اروپا در کابل، لورانس هارت رئیس سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان و مسئولین این دفاتر و نماینده وزارت مالیه و برگزار گردید.

دراین جلسه در رابطه به لایحه وظایف کمیته تخنیکی بحث شد و اداره سازمان بین المللی مهاجرت در مورد پیشرفت پروژه و کمک ها به عودت کنندگان که از کشورهای اروپایی بازگشته اند گزارش داد.

مایوریزو کین عضو هیئت اتحادیه اروپا در کابل در این جلسه گفت که اتحادیه اروپا دو میلیون دالر برای افغان های که در خارج از کشور هستند در نظر گرفته و 19 میلیون دالر دیگر را در داخل افغانستان برای بیجاشدگان وعودت کنندگان از طریق سازمان بین المللی مهاجرت و سایر ادارات تطبیق کننده به مصرف می رساند.

لورانس هارت در صحبت هایش با اشاره به اینکه پروژه های رادا به 36 هزار برگشت کننده زمینه اشتغال زایی فراهم می کند، گفت که تا کنون 800 تن از این برنامه ها مستفد شده و حمایت از جامعه میزبان، حمایت از عودت کنندگان و آموزش حرفوی به آنان از اهداف این برنامه است.

وزیر امور مهاجرین از کمیته تخنیکی این پروژه ها خواهان شفافیت بیشتر گردیده به افزایش جلسات کمیته رهبری به منظور بهتر شدن مدیریت پروژه تاکید نموده و از اداره سازمان بین المللی مهاجرت خواست که در رابطه به بازگشت مهاجرین افغان و بهبود وضعیت برگشت کنندگان با کمیته نظارت از تطبیق تفاهمنامه و دفتر اتحادیه اروپا صحبت نماید.

بیشتر بخوانید  جبهه مقاومت ملی از کشته و زخمی شدن 4 تن از افراد طالبان در کابل خبر داد
همرسانی کنید!