26 عقرب 1395 - همه اخبار

اشتراک وزیر مالیه در مراسم تجلیل از روز بین المللی محصلین

اشتراک وزیر مالیه در مراسم تجلیل از روز بین المللی محصلین

آریانا نیوز: وزیر مالیه در این مراسم ضمن تشکری از  اتحادیه جوانان بر تلاش جدی جوانان برای پیشبرد و تداوم تحصیلات شان با معیار های بین المللی تحصیلی تاکید نمود.  

اتحادیه جوانان جهت سپاسگذاری از کارکرد های وزارت مالیه در زمینه ایجاد فرصت های خوبی کاری و تحصیلی برای جوانان و نتایج و دستآوردهای کنفرانس بروکسل برای وزیر مالیه لوح تقدیر بهترین وزیر را تفویض نمودند.

 

وزیر مالیه ضمن اظهار تشکری از  اتحادیه جوانان گفت: باید همه جوانان برای پیشبرد و تداوم تحصیلات شان با معیار های بین المللی تحصیلی تلاش جدی شانرا به خرچ دهند. وی افزود: فرصت ها و پالیسی های خوبی  برای جوانان در وزارت مالیه درنظر گرفته شده، از آنجمله پروسه استخدام جوانان در وزارت مالیه، فراهم نمودن فرصت های تحصیلی در داخل و خارج، ارتقای ظرفیت و ایجاد  صندوق افتخاری برای جونان را یادآور گردید. از جوانان تقاضا کرد تا با دولت شان همکار باشند و با ابتکارات جدید شان کشور را به سوی رفاه سوق دهند.

 

وزیر مالیه اظهارداشت: این تقدیر ما را دیگر هم قوت و انرژی میبخشد تا از جوانان کشور حمایت هر چی بیشتر نموده و فرصت های زیادی را برایشان فراهم سازیم.

بیشتر بخوانید  راه اندازی کمپاین تطبیق واکسین پولیو در سراسر افغانستان
همرسانی کنید!