23 سرطان 1395 - همه اخبار, سياسی, داخلی

اشتراک رئیس جمهور غنی و وزیر دفاع امریکا در نشست مشترک خبری

اشتراک رئیس جمهور غنی و وزیر دفاع امریکا در نشست مشترک خبری

آریانا نیوز: اشتون کارتر درین نشست تأکید کرد که امریکا و کشورهای هم پیمانش به حمایت درازمدت از افغانستان متعهد استند.

 

وزیر دفاع امریکا می‌گوید در دیدارش با مقام‌های افغان در کابل به آینده بهتر افغانها تأکید کرده‌است.

 

اشتون کارتر در یک نشست خبری با رئیس جمهور غنی در کابل تأکید کرد که امریکا و کشورهای هم پیمانش به حمایت درازمدت از افغانستان متعهد استند.

 

آقای کارتر گفت: وی برای بحث روی بیشتر ساختن صلاحیت‌های قوماندان مأموریت حمایت قاطع در افغانستان، کمک‌های مالی و ادامه مأموریت نیروهای امریکایی تا سال ۲۰۱۷ میلادی در افغانستان به کابل آمده‌است.

 

در همین حال، رئیس جمهور غنی از کمک‌های درازمدت امریکا با نیروهای امنیتی افغان، استقبال کرده تأکید می‌ورزد که این کمک‌ها بگونه شفاف در تجهیز بهتر نیروهای امنیتی افغان به مصرف خواهد رسید:

 

“از هر دالر و یا افغانی به گونه شفاف حسابده خواهیم بود. ما مصمم هستیم که سهم مان را از این بیشتر سازیم، امکاناتی را که از بیرون در اختیار ما قرار می‌گیرد به گونه شفاف استفاده خواهد شد. چنان که من در نشست سران ناتو در وارسا نیز یاد کردم، ما این کمک ها را بر اساس شرایط می‌خواهیم.”

 

این بار سوم است که وزیر دفاع امریکا به کابل می‌آید اما سفر کنونی این مقام امریکایی به افغانستان در حالی صورت گرفته که چند روز پیش رهبران حکومت وحدت ملی در نشست وارسا توانستند تعهد جامعه جهانی را برای کمک و تجهیز نظامیان افغان تا سال ۲۰۲۰ میلادی به دست آورند.

بیشتر بخوانید  ضمیر کابلوف: امریکا به دنبال انتقام از طالبان است!
همرسانی کنید!