8 حوت 1394 - همه اخبار

اشتراک رئیس جمهور غنی در نماز جمعه

اشتراک رئیس جمهور غنی در نماز جمعه

آریانا نیوز: رئیس جمهور غنی روز گذشته نماز جمعه را در مسجد جامع حاجی عبدالرحمن ادا نمود.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روز گذشته نماز جمعه را در مسجد جامع حاجی عبدالرحمن ادا نمود.

رئیس جمهور و سایر نمازگزاران خطبهء ملا امام و خطیب مسجد جامع حاجی عبدالرحمن را که ارشادات قرآنی و دساتیر پیامبر بزرگوار اسلام را در مورد ضرورت صلح و آشتی بیان می کرد، استماع نمودند.

پس از ادای نماز جمعه، رئیس جمهور و سایرین به بارگاه خداوند متعال دست دعا و تضرع بلند کردند و برای تامین صلح و امنیت سراسری در کشور، سعادت، ترقی و رفاه مردم افغانستان و امت مسلمه اتحاف دعا نمودند.

رئیس جمهور کشور حین بیرون شدن از مسجد جامع حاجی عبدالرحمن با شماری از هموطنان مصافحه و صحبت  کرد و اطفالی را که در آنجا حضور داشتند، مورد نوازش به شفقت قرار داد.

بیشتر بخوانید  درخواست شعبه افغانستان سازمان صحی جهان از مردم برای اهدای خون
همرسانی کنید!