2 سنبله 1393 - همه اخبار

اشتراک بیش از 1300 تن در امتحان ورود وزارت خارجه

اشتراک بیش از 1300 تن در امتحان ورود وزارت خارجه

  

سراج الحق سراج معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز گذشته گفت قرار است از این میان پنجاه تن به اساس اصل شایسته سالاری در این وزارت استخدام گردند.

آقای سراج گفت که پنجاه تن از اشتراک کننده های این امتحان را زنان و دختران تشکیل می دهند.

به اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان سال گذشته نیز یک صد تن از طریق همین امتحان به این وزارت راه یافتند.

گفتنیست که امتحان ورودی به وزارت خارجه افغانستان به روز جمعه اخذ گردیده است.

فراغت از رشته های حقوق و علوم سیاسی، ژورنالیزم، اقتصاد، ادبیات و رشته های مرتبط به سویه های لسانس، ماستری، دکتورا و حداقل دانستن یک زبان بین المللی  معیار های که برای این امتحان لازم اند.

با آنکه ادارات دولتی افغانستان همواره روی تامین شفافیت پروسه استخدام تاکید می کنند اما گفته می شود که فساد اداری، شناخت و برخی مسایل دیگر سبب می شود که اصل شایسته سالاری در بخش تقرر در این ادارات رعایت نگردد.

بیشتر بخوانید  اقدام غیر انسانی طالبان علیه بی‌جاشده گان داخلی در کابل
همرسانی کنید!