24 سرطان 1395 - همه اخبار, داخلی

استیضاح وزیر امور زنان در ولسی جرگه

استیضاح وزیر امور زنان در ولسی جرگه

آریانا نیوز: پس از پاسخگویی وزیر امور زنان به پرسش شماری از نماینده‌گان مردم در ولسی جرگه، خانم نظری با گرفتن اکثریت آرای مجلس توانست دوباره به این وزارت راه پیدا کند.

 

دلبر نظری وزیر امور زنان روز گذشته از استیضاح ولسی جرگه موفق بدرآمد.

 

ضعف مدیریت، وجود فساد اداری و اخلاقی، مقرری و گزینش وابسته‌گان وزیر و غفلت وظیفوی مواردی اند که سبب استیضاح دلبر نظری وزیر زنان از سوی ولسی جرگه افغانستان شد.

 

پس از پاسخگویی وزیر امور زنان به پرسش شماری از نماینده‌گان مردم در ولسی جرگه، این جرگه روز گذشته برای دادن رأی اعتماد و یا عدم اعتماد به وزیر امور زنان صندوق گذاشتند، اما خانم نظری با گرفتن اکثریت آرای مجلس توانست دوباره به این وزارت راه پیدا کند.

 

 

بیشتر بخوانید  تلاش برنامه غذایی جهان برای افزایش کمک های مالی به سیلاب‌زدگان در افغانستان
همرسانی کنید!