17 اسد 1396 - همه اخبار

استقبال سیگار از پروگرام های سرپرست وزارت ترانسپورت

حمید طهماسی

آریانا نیوز: روزگذشته محترم محمد حمید طهماسی با هیات اداره محترم سرمفتش خاص بازسازی افغانستان یا سیگار دیدار و گفتگو کرد.

ابتدا هیات اداره محترم سرمفتش خاص بازسازی افغانستان یا سیگار از ملاقات با وزیر ترانسپورت تشکری نموده پرسش های که در رابطه به ترانسپورت داشتند مطرح نمودند.

بعدا محترم محمد حمید طهماسی سرپرست وزارت ترانسپورت مبارزه با فساد، الکترونیکی سازی بخش های عایداتی، بازنگری تشکیلاتی، عرضه خدمات ترانسپورتی، تامین روابط نیک و جلب توجه تونر ها و کشور های کمک کننده در بخش ترانسپورت را از اولویت های کاریشان عنوان نمودند.

در همین حال هیات اداره محترم سرمفتش خاص بازسازی افغانستان یا سیگار ازپلان و پروگرام های جناب طهماسی استقبال نموده وهمکاری شان را در این زمینه اعلان نمودند.

بیشتر بخوانید  اشتراک نماینده گان طالبان در نشست سوم دوحه
همرسانی کنید!