22 اسد 1398 - همه اخبار, سياسی

واکنش ارگ ریاست جمهوری به انتقادهای اخیر جنرال دوستم

واکنش ارگ ریاست جمهوری به انتقادهای اخیر جنرال دوستم

آریانا نیوز: سخن‌گوی رییس‌جمهور غنی در پیوند به انتقادهای جنرال عبدالرشید دوستم می‌گوید که گفته‌های آقای دوستم بخشی از پیکارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری است…

سخن‌گوی رییس‌جمهور می‌گوید که جنرال دوستم بخشی از حکومت است اما در چند سال پسین با رییس‌جمهور غنی همسو نبوده است و این چالش، مشکل شخصی آقای دوستم است.

ریاست‌جمهوری می افزاید که جنرال دوستم، معاون اول رییس‌جمهور است و وی پاسخگوی انتقادها بر حکومت نیز می باشد.

صدیق صدیقی- سخنگوی رییس‌جمهور گفت: انتقادات اقای دوستم به جا نیست شاید ربطی داشته باشد به کارزارهای انتخاباتی.

جنرال دوستم، بعد از ادای نماز عید، در اقامت گاه اش در شهر شبرغان، رییس جمهور غنی را مسوول تمام اوضاع ناهنجار کنونی در کشور دانست.

دوستم افزود که در جلسه شورای امنیت تاکید می کرد که از وزارت خانه های، دفاع ملی ،پولیس، ریاست امنیت ملی نباید استفاده سیاسی شود در حالی که این مشوره ها به گفته او از سوی رییس جمهور پذیرفته می شدند اما در عمل برعکس ثابت می شد.

دوستم از پیوستن امرالله صالح سخت انتقاد کرد و گفت که سرور دانش را به وی به ارگ رسانیده است.

آقای دوستم همچنین گفت که غنی در پیکار انتخاباتی اش از زورگویان یاد می کند در حالی که او خودش یک زورگو و قانون شکنی را از آغاز حکومت وحدت ملی تاکنون انجام داده است.

دوستم، رییس‌جمهور غنی را به قانون شکنی و زورگویی متهم می سازد اما سخنگوی رییس جمهور می گوید که جنرال دوستم بخشی از حکومت است و او نیز باید در برابر این انتقاد ها پاسخگو باشد.

بیشتر بخوانید  پیش‌بینی سرپرست سفارت افغانستان در قطر از آینده حکومت موقت اسراییل

ریاست جمهوری انتقاد دارد که آقای دوستم در چند سال پسین با رییس جمهور غنی هم سو نبوده است و این چالش وجودی آقای دوستم است.

همرسانی کنید!