9 سرطان 1394 - همه اخبار

ارگان های امنیتی باید گزارشات شان را مستقیماً به رئیس جمهور ارایه کنند

ارگان های امنیتی باید گزارشات شان را مستقیماً به رئیس جمهور ارایه کنند

آقای قدیر معاون اول ولسی جرگه تأکید می کند که مقامات ارگان های امنیتی باید گزارشات شان را مستقیماً به رئیس جمهور ارایه کنند و از اظهارات ضد و نقیض در ولسی جرگه نیز خودداری کنند.

 

ولسی جرگه افغانستان می گوید: همانگونه که مقامات ارگان های امنیتی بالای برخی از اعضای شورای امنیت ملی بی اعتماد اند، شورای امنیت نیز به مقامات این ارگان ها اجازه نمی دهند تا اسناد محرم را مستقیماً به رئیس جمهور ارایه کنند.

 

شماری از اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی روز گذشته، نسبت به این مسأله ابراز نگرانی کرده گفتند که هرگاه جلو این کار گرفته نشود نیروهای امنیتی افغان قربانی وضعیت پیش آمده خواهند شد.

 

معاون اول ولسی جرگه تأکید می کند که مقامات ارگان های امنیتی باید گزارشات شان را مستقیماً به رئیس جمهور ارایه کنند و از اظهارات ضد و نقیض در ولسی جرگه نیز خودداری کنند:

 

” بخاطر دقیق بودن گزارش امنیتی، ریاست امنیت ملی مکلف است که این گزارشات را مستقیماً به رئیس جمهور تسلیم نماید و به همین مورد سکتور امنیتی باید از گزارشات ضد و نقیض خود داری نموده گزارش دقیق به شورا تقدیم نماید.”

 

آقای قدیر همچنان نسبت به اوضاع امنیتی موجود در کشور ابراز نگرانی کرده گفت که ارگان های امنیتی باید در خصوص تأمین امنیت اقدامات جدی را روی دست گیرند.

 

عبدالرحیم ایوبی یک عضو ولسی جرگه موضوع تنش میان اعضای شورای امنیت و نارضایتی مقامات ارشد ارگان های امنیتی را چنین بیان می کند:

 

” اگر ریاست امنیت ملی و یا ارگان های کشفی و استخباراتی وزارت های دفاع و داخله است، آنها بالای تعدادی از کارمندان شورای امنیت اعتماد ندارند و نمی خواهند برخی از اسناد محرم شان توسط این افراد به رئیس جمهور انتقال یابد. برخی از افراد در شورای امنیت تلاش می کنند تا اسناد محرم را خود شان بدست بیآورند و بعداً به رئیس صاحب جمهور تسلیم نمایند. اینها در ادارات عدم اعتماد و یک حالت بسیار خطرناک را ایجاد کرده اند.”

بیشتر بخوانید  راه اندازی کمپاین تطبیق واکسین پولیو در سراسر افغانستان

 

آقای ایوبی می گوید که برخی از اعضای شورای امنیت با وارد کردن فشارها بالای رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی وی را مجبور می کنند تا از گفتن بسیاری از حقایق پرهیز کند تا با این کار اعتماد اعضای ولسی جرگه نسبت به آقای نبیل متأثر شود.

 

در عین حال برخی از اعضای دیگر ولسی جرگه نسبت به پاسخ های که از سوی وزیر امور داخله و رئیس امنیت ملی در نشست استجوابیه روز شنبه ارایه شد انتقاد کرده گفتند که سخنان این دو مقام برای آنان قناعت بخش نیست .

 

اما شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که برای نشست های این شورا، گزارشات کاری مطابق اصول جمع آوری می شود و سپس به رئیس جمهور ارایه می کنند.

 

نجیب الله منلی مشاور فرهنگی شورای امنیت، همچنان ادعای وارد کردن فشارها بالای رئیس امنیت ملی را نیز رد کرد:

 

” طبیعی است که اسناد را دفتر شورای امنیت تهیه می کند در این مورد هیچگونه حساسیتی موجود نیست زیرا این کار وظیفه شورای امنیت است تا برای نشست هایش اسناد را برابر کند، رحمت الله نبیل عضو شورای امنیت است و طبیعی است زمانیکه در نشست ها با هم حضور می داشته باشد صحبت می کنند و اینکه در صحبت های شان چی می گویند: کار شخصی شان است. اما اگر هدف این باشد که از سوی دفتر شورای امنیت بالای اینها فشار وارد می شود یک خبرناممکن است زیرا این دفتردرخدمت آنان قراردارد. ”

 

نگرانی ازموجودیت اختلافات وایجاد فضای بی اعتمادی ازسوی ولسی جرگه افغانستان درحالی مطرح میشود که اخیرآ ناامنی ها دربسیاری ازنقاط کشور افزایش یافته ودرکنارفعالیت های طالبان مسلح ازگسترش فعالیت و نفود افراد وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش درولایت های مختلفگزارش های به نشررسیده است.

بیشتر بخوانید  استفاده ابزاری پاکستان از گروه‌های تروریستی برای ایجاد ناامنی در افغانستان
همرسانی کنید!