9 عقرب 1395 - همه اخبار

ارسال لست کمیشنران جدید کمسیونهای انتخاباتی به ارگ

ارسال لست کمیشنران جدید کمسیونهای انتخاباتی به ارگ

آریانا نیوز: اوایل هفته آینده کمیته گزینش، لست کمیشنران جدید کمسیون‌های انتخاباتی برای ریاست جمهوری فرستاده خواهد شد.

یوسف رشید یک عضو کمیته گزینش کمیشنران جدید کمسیون‌های انتخاباتی گفت که مرحله مصاحبه های ۶۳ واجد شرایط به کمسیون مستقل انتخابات و ۴۵ به کمسیون شکایات انتخابات در جریان همین هفته تکمیل خواهد شد.

به گفته وی، پس از انجام مصاحبه ۲۱ تن برای عضویت به کمسیون مستقل انتخابات و ۱۵ تن به کمسیون شکایات انتخاباتی به رییس جمهور معرفی خواهند شد.

بیشتر بخوانید  دیدگاه متفاوت طالبان درباره نقش و حضور زنان در پست های مدیریتی
همرسانی کنید!