22 حوت 1395 - همه اخبار

ارائه معلوماتِ وزارت مالیه در کنفرانس مطبوعاتی

وزارت مالیه

آریانا نیوز: روزگذشته سخنگوی وزارت مالیه طی یک کنفرانس مطبوعاتی درمرکز رسانه های حکومت در رابطه به دستاورد سال مالی ۱۳۹۵ و پلان های سال جاری معلومات ارائه داد.

در این کنفرانس که محترم دوا خان مینه پال معاون سخنگوی رئیس جمهور، محترم مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع و محترم سهراب بهمن سخنگوی وزارت اقتصاد نیز اشتراک داشتند، رئیس ارتباط و آگاهی عامه و سخنگوی وزارت مالیه در رابطه به ترتیب بودجه سال مالی ۱۳۹۶، مصرف بودجۀ انکشافی وزارت مالیه در سال مالی۱۳۹۵ و جمع آوری عواید در سال جاری، تمدید برنامه اول تسهیلات اعتباری صندوق وجهی بین المللی پول، کمک ۲۵۰ میلیون یورو کشور آلمان برای تطبیق پروژه های انکشافی، طرح جدید صالون های عروسی که به اساس آن بمنظور جلوگیری از فساد اداری و حمل پول فزیکی مشتریان، مسئولین هوتل ها مکلف به افتتاح حساب بانکی در یکی از بانک های دولتی و خصوصی می باشند ، نصب سیستم های الکترونیکی در وزارت مالیه، فیس خدمات مخابراتی و پروسه اطلاع رسانی وزارت مالیه به رسانه ها معلومات همه جانبه ارائه نمود.

 

وی همچنان در رابطه پلان های آینده وزارت مالیه به منظور جلوگیری از فساد، جمع آوری عواید و مصرف بودجه انکشافی به شکل مؤثر هم صحبت نمود.

 

در این کنفرانس معاون سخنگوی رئیس جمهور در رابطه به فعالیت های حکومت و برگزاری انتخابات پارلمانی به رسانه ها معلومات داد.

 

همچنان سخنگویان وزارتخانهای تجارت و صنایع و اقتصاد در رابطه به دستاورد ها و فعالیت های مربوطه شان معلومات ارائه نمودند و در اخیر کنفرانس به سوالات خبرنگاران جواب ارائه گردید.

بیشتر بخوانید  درخواست شماری از فعالان زن از سامان ملل و جامعه جهانی برای محاکمه طالبان
همرسانی کنید!