1 قوس 1393 - همه اخبار

ادامه همکاری های سازمان ملل متحد با افغانستان

ادامه همکاری های سازمان ملل متحد با افغانستان

 

یک قطعنامه همکاری با افغانستان اخیراً از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد.

 

مجمع سازمان ملل متحد بتاریخ بیستم نومبر یا پنجشنبه گذشته روی همکاری با افغانستان یک قطعنامه را تصویب کرد.

 

مسوده این قطعنامه از سوی هایکو توماس معاون سفیر آلمان در سازمان ملل متحد به خوانش گرفته شد.

 

آقای توماس گفت، انتقال مسوولیت های امنیتی از نیرو های خارجی به نیرو های افغان یک مرحله مهم برای افغانستان بود

 

به گفته وی در ده سال گذشته افغانستان شاهد پیشرفت های زیاد بوده اما نباید از یاد برد که در سال های پیشرو این کشور با چالش ها نیز روبرو خواهد بود.

 

معاون سفیر آلمان در سازمان ملل متحد گفت، برای حفاظت از دستآورد های ده ساله افغانستان نیاز به دوام همکاری هاست.

 

وی با ارائه مسوده قطعنامه گفت، با تصویب این قطعنامه مجمع سازمان ملل متحد مشترکاً یکبار دیگر تعهدات اش را جهت یک افغانستان صلح آمیز و با ثبات تجدید می کند.

 

ظاهر طنین نمایندهء دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز طی سخنرانی در این مجمع از تعهدات جامعه جهانی با کشورش ابراز سپاس کرد.

 

وی گفت، جهت تامین امنیت در افغانستان حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی پلان های وسیع روی دست دارد که

 

مبارزه با فساد اداری، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، گسترش حاکمیت قانون و بهبود اقتصاد مردم افغانستان اجندای مهم آنرا تشکیل می دهد.

 

بیش از بیست نماینده کشور های مختلف در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرده و بیشتر روی همکاری با حکومت جدید افغانستان تاکید ورزیدند.

بیشتر بخوانید  آخرین خبرها از حمله هوایی بالای موتر قوماندان تی‌تی‌پی در پکتیکا

 

اشتراک کننده گان در این مجمع همچنان روی تقویت نیرو های امنیتی افغان و بلند بردن ظرفیت اردوی این کشور تعهد کردند.

 

در پایان این مجمع قطعنامه همکاری با افغانستان به حمایت قوی همه به تصویب رسید.

همرسانی کنید!