17 میزان 1394 - همه اخبار

ادامه ناامنی ها در ولایت غزنی

ادامه ناامنی ها در ولایت غزنی

آریانا نیوز: برخی از اعضای شورای ولایتی غزنی میگویند، مخالفان مسلح به شدت تلاش دارند تا مرکز این ولایت را ناامن سازند.

 

فاطمه رحیمی یک عضو این شورا درنشست شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان در کابل با نگرانی از وضعیت امنیتی در قندز خواهان رسیده گی و توجه حکومت به امنیت غزنی گردید.

 

“ما گزارش دقیق داریم که هرروز طالبان ازچهار اطراف غزنی بالای مرکز غزنی جمع میشوند وهیچ کس درفکر آن نیست خدای ناکرده اگرکدام معامله درکارباشد وضعیت غزنی ازوضعیت قندز بدتر میشود. ”

 

خانم رحیمی همچنان گفت اخیراً گروهی بنام کماندوی اسلامی ازسوی مخالفان مسلح درغزنی تشکیل شده این مساله مردم را نگران ساخته است.

بیشتر بخوانید  خبرنگاران افغان خواستار تحریم طالبان به دلیل نقض آزادی بیان شدند
همرسانی کنید!