17 سرطان 1394 - همه اخبار

ادامه ناامنی ها در جوزجان

ادامه ناامنی ها در جوزجان

شماری از زرگران در ولایت جوزجان می گویند که از دو روز به این طرف به دلیل تهدیدات امنیتی دوکان های شان را مسدود کرده اند.

 

آنان می گویند که از چندی به این طرف از سوی افراد مسلح ناشناس از طریق تلیفون و به شکل کتبی تهدید به مرگ شده اند.

 

عبدالحفیظ خاشی آمر امنیت قوماندانی امنیه جوزجان گفت که علت این نگرانی ها کشته شدن یک تن از زرگران بوده که یک هفته قبل در شهر شبرغان از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید.

 

وی می گوید که تحقیقات در این زمینه جریان دارد اما می گوید که در راستای تامین امنیتی سکتور خصوصی تلاش دارند.

 

با این همه شماری از زرگران در این ولایت می گویند: تا زمانیکه از سوی ارگان های امنیتی برای شان اطمینان کامل داده نشود، دوکان های شان را باز نخواهند کرد.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی یونیسف از محدودیت دسترسی مردم افغانستان به خدمات صحی
همرسانی کنید!