22 سنبله 1393 - همه اخبار

ادامه مذاکرات برای آغاز دوبارهء کار پروژهء احداث سرک حلقه یی هرات- فاریاب

ادامه مذاکرات برای آغاز دوبارهء کار پروژهء احداث سرک حلقه یی هرات- فاریاب

 

مقامات وزارت فواید عامه افغانستان می گویند، مذاکرات بین این وزارت و بانک انکشاف آسیایی روی آغاز دوبارهء کار پروژهء احداث سرک حلقه یی هرات- فاریاب از یک ماه به این سو ادامه دارد.

 بانک انکشاف آسیایی تمویل کنندهء این پروژه می باشد.

 قرارداد کار پروژه اعمار سرک هرات – فاریاب با شرکت ترکی – امریکایی بنام میتگ ای سی سی آ امضاء شده و این شرکت 107 میلیون دالر یعنی 25 فیصد مجموع پول پروژه را به حیث پیش پرداخت، اخذ نموده است.

اما مدتی است که کار پروژه متوقف بوده و مسوولان این شرکت قراردادی، افغانستان را ترک کرده اند. آنها حکومت را مقصر می دانند که امنیت این پروژه را تامین نکرده و خواهان فسخ قرارداد شده اند.

سهیل کاکر سخنگوی وزارت فواید عامه دیروز گفت، شورای وزیران افغانستان در هفتهء گذشته چهار وزارت فواید عامه، مالیه، اقتصاد و عدلیه را موظف نمود تا این موضوع را تعقیب کنند.

در فیصله شورای وزیران همچنان به بانک انکشاف آسیایی تاکید شده تا این شرکت ترکی – امریکایی را وادار سازد که کار پروژه را آغاز کند.

سخنگوی وزارت فواید عامه در این مورد گفت:

” آنها علاقمند اند که قرارداد فسخ شود و مکتوب فسخ قرارداد را فرستاده اند. آنها بهانه گیری می کنند. دولت مکمل در موضوع مسلط بوده و خواهان این است که کار پروژه دوباره آغاز شود و راه حل پیدا گردد تا پول که این شرکت از مردم محل قرض گرفته، پرداخته شود.”

قبل از این رسانه ها از قول وزارت فواید عامه گفته بودند که مقامات این شرکت ترکی – امریکایی با کسب 107 میلیون دالر پیش پرداخت از افغانستان فرار کرده است.

بیشتر بخوانید  دونالد ترمپ: خروج امریکا از افغانستان یک فرار شرم آور بود!

اما سخنگوی وزارت فواید عامه می گوید، آنها در بدل پول پیش پرداخت، تضمین بانکی دارند.

همرسانی کنید!