12 سرطان 1395 - همه اخبار

ادامه عملیات های نظامی در ولسوالی حصارک ننگرهار

ادامه عملیات های نظامی در ولسوالی حصارک ننگرهار

آریانا نیوز: والی ننگرهار گفت، وضعیت امنیتی در ولسوالی حصارک رو به بهبود بوده و نیروهای تازه نفس به منطقه اعزام گردیده اند.

 

عملیات نظامی در ولسوالی حصارک ننگرهار ادامه دارد و قوای هوایی افغان بمباردمان بر مواضع جنگجویان طالبان را در این منطقه، آغاز کرده اند.

 

عطا الله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیروز گفت، وضعیت امنیتی در ولسوالی حصارک رو به بهبود بوده و نیروهای تازه نفس به منطقه اعزام گردیده اند:

 

“در نتیجه این درگیری ها به حمایت قوای هوایی، ۳۳ جنگجوی طالبان کشته و ۵۴ تن دیگر آنها زخمی شده اند. نیروهای هوایی در جریان نبرد قوای زمینی را تقویت نموده اند. در حال حاضر نگرانی های در این زمینه رفع شده و وضعیت به روال عادی آن بر می‌گردد.”

 

سخنگوی والی ننگرهار افزود، نیروها صبح دیروز به طور تاکتیکی از دو پوسته امنیتی در حصارک عقب نشینی کردند و برای تصرف دوباره آن عملیات ادامه دارد.

 

به گفته عطا الله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار عملیات نظامی در ولسوالی کوت هم از یک هفته به اینسو، جریان دارد.

 

او گفت، سه قریه در ولسوالی کوت از وجود جنگجویان داعش پاکسازی شده و در نتیجه عملیات تصفیوی ۲۲۵ جنگجوی داعش کشته و بیش از ۹۰ جنگجوی دیگر آنها زخمی شده اند.

 

سخنگوی والی گفت، در این درگیری ها قوماندانان مهم داعش کشته شده که در جمع آن خارجی ها نیز حضور داشتند.

بیشتر بخوانید  درخواست شماری از فعالان زن از سامان ملل و جامعه جهانی برای محاکمه طالبان
همرسانی کنید!