14 حمل 1393 - همه اخبار

ادامه روند پروسه صلح در ولایت پکتیکا

ادامه روند پروسه صلح در ولایت پکتیکا

یک گروه مسلح هشت نفری مخالفین با پروسهء صلح حکومت افغانستان پیوست.

اختر محمد عمری قوماندان این گروه مسلح می گوید، به خاطر اینکه رهبران گروه های مخالف حکومت افغانستان به او دستور ویرانی پروژه های عام المنفعه را داده از مخالفت در برابر حکومت، دست کشیده است.

مسوولان ریاست امنیت ملی پکتیکا می گوید، این گروه از دو سال به این سو در ولسوالی اومنی فعالیت داشت.

بیشتر بخوانید  اقدام غیر انسانی طالبان علیه بی‌جاشده گان داخلی در کابل
همرسانی کنید!