15 حوت 1393 - همه اخبار

ادامه اعتصاب کاری بخاطر بلند بودن نرخ برق در هرات

ادامه اعتصاب کاری بخاطر بلند بودن نرخ برق در هرات

اعتصاب کاری بخاطر بلند بودن نرخ برق در ولایت هرات دیروز وارد چهارمین روز خود شده است.

 

خلیل احمد پارسا رییس هماهنگی نهاد های جامعه مدنی زون غرب افغانستان گفت تا زمانیکه به خواسته های آنان پاسخ داده نشود به اعتصاب شان ادامه خواهند داد.

 

بگفته آنان پیش از این قیمت صرفیه برق منازل رهایشی در یک کیلو وات 3 افغانی و 30 پول بود اما اکنون 5 افغانی و 20 پول قیمت گذاشته شده است.

 

در ولایت هرات از سه روز گذشته بدین سو به همین منظور دوکانها در شهر بسته است.

بیشتر بخوانید  درخواست شماری از فعالان زن از سامان ملل و جامعه جهانی برای محاکمه طالبان
همرسانی کنید!