5 جوزا 1392 - همه اخبار

ادامه اعتصاب دانشجویان پوهنتون کابل

ادامه اعتصاب دانشجویان پوهنتون کابل

ادامه اعتصاب دانشجویان پوهنتون کابل

در حالی که بیش ازشش روز از اعتصاب دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی پوهنتون کابل درمقابل پارلمان می گذرد، اما تا کنون مقامات دولتی به تقاضاهای این دانشجویان و آوردن اصلاحات در این دانشگاه پاسخ مثبت نداده اند.

شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه، هیات اداری شان را به بی توجهی در برابرتقاضاهای دانشجویان متهم و نشست عمومی امروز این مجلس را به نشانه‏ی اعتراض ترک کردند.

صادق زاده نیلی، عضو ولسی جرگه با بیان اینکه حکومت، صدای حق طلبانه و مدنی را نمی شنود، خاطر نشان کرد، دولت، کسانیکه را که با صداهای انتحار و انفجار کشور را می لرزاند، برادر می خواند و هرنوع امتیازی را در اختیار آنان قرار می دهد، اما کسانی را که به طورمدنی حق خود را می خواهند، صدایشان را نمی شنود.

درهمین حال هیلی ارشاد، رییس کمسیون فرهنگی ولسی جرگه گفت، که وزارت تحصیلات عالی در رابطه با برکناری و عزل رییس دانشکده علوم اجتماعی که یکی از خواست های این دانشجویان می باشد، خاطر نشان کرده است که این امر در صلاحیت وزارت تحصیلات نیست، بلکه فقط رییس جمهور می تواند، این کار را انجام دهد.

در پایان این جلسه عبدالروف ابراهیمی، رییس ولسی جرگه،کمسیون اختصاصی را به ریاست صالح محمد سلجوقی، معاون دوم ولسی جرگه موظف کرد تا به این مشکل رسیدگی کند.

محمد اسحاق جویا، یکی از دانشجویان دانشکده کابل گفت، ” تا زمانیکه تقاضاهای ما برآورده نشود، ما دست ازتحصن برنخواهیم داشت”.

بیشتر بخوانید  واکنش وزارت خارجه طالبان به اخراج افغان‌ها از خاک جرمنی
همرسانی کنید!