اخراج اجباری پناهجویان افغان از جرمنی

اخراج اجباری پناهجویان افغان از جرمنی

آریانا نیوز: حکومت جرمنی گروه دیگری از پناهجویان افغان را از این کشور اخراج می کند…

قرار است بار دیگر در اواسط هفته آینده پناهجویان رد شده افغان از جرمنی به کابل فرستاده شوند.

یک مقام وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان تایید کرده است که پرواز حامل پناهجویان رد شده افغان روز سه شنبه هفته آینده، هشتم جنیوری، در کابل نشست خواهد کرد.

هنوز معلوم نیست که به چی تعداد از پناهجویان افغان در این پرواز بازگشت داده می شوند.

بیشتر بخوانید  ویدیو/ اختراع یک باشنده کابل برای کاهش آلوده گی هوا
همرسانی کنید!