21 جدی 1390 - همه اخبار

اختـلاس در کـــــــــــــــــابل بانک نو!!

اختـلاس در کـــــــــــــــــابل بانک نو!!

در یکی از نمایندگی های کابل بانک نو نزدیک به شش میلیون و 700 هزار افغانی اختلاس شده است.

دادستانی کل با ابراز این مطلب می گوید که این پول ها در نمایندگی این بانک در فرقه 111 اردوی ملی اختلاس شده است.

به گفته معاون دادستان کل در این اختلاس گذشته از چندین کارمند کابل بانک نو شماری از کارمندان اردوی ملی نیز دست داشته اند.دادستان کل 30 تن را به اتهام اختلاس شش میلیون و 700 هزار افغانی در یکی از نمایندگی های کابل بانک نو بازداشت کرده است.

معاون دادستان کل می گوید این پول در نمایندگی که مسؤلیت توزیع حقوق اردوی ملی را داشته است با اسناد جعلی اختلاس شده است.

به گفته معاون دادستان کل از میان بازداشت شدگان دو تن صراف و یک کارمند کابل بانک نو هستند و شماری از کارمندان اردوی ملی نیز در این قضیه دست داشتند.

دادستان کل از تلاش ها برای گرفتاری عاملان دیگر این رویداد نیز سخن می زند.

این رویداد در حالی رخ می دهد که پیش از این نزدیک به 900 میلیون دالر کابل بانک که از سوی سهام داران این بانک حیف و میل شده بودند تاکنون حل نشده است.

بیشتر بخوانید  پاسخ ملل متحد به درخواست طالبان برای اشتراک در نشست دوحه سه
همرسانی کنید!