11 قوس 1393 - همه اخبار

احمدزی استعفا نامه قوماندان امنیه کابل را نپذیرفت

احمدزی استعفا نامه قوماندان امنیه کابل را نپذیرفت

 

جنرال ظاهر به وظیفه اش به عنوان قوماندان امنیه کابل ادامه می دهد.

 

حشمت ستانکزی سخنگوی قوماندانی امنیه کابل دیروز گفت که مقامات در ریاست جمهوری، استعفا نامه آقای ظاهر را نپذیرفته اند.

 

آقای ستانکزی گفت که دلیل استعفای آقای ظاهر را بعداً با رسانه شریک خواهند ساخت.

 

دیروز گزارش های به نشر رسیدند که جنرال ظاهر قوماندان امنیه کابل از سمت اش استعفا کرده و به عوض وی عبدالرحمان رحیمی به حیث قوماندان امنیه کابل تعین شده است.

بیشتر بخوانید  آخرین جزییات درباره مذاکرات آتش بس طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند
همرسانی کنید!