1 حمل 1392 - همه اخبار

اتخاذ تدابیر شدید امنیتی برای برگزاری میلهء گل سرخ

اتخاذ تدابیر شدید امنیتی برای برگزاری میلهء گل سرخ

اتخاذ تدابیر شدید امنیتی برای برگزاری میلهء گل سرخ

در اولین روز سال 1392 هجری شمسی، مقام های امنیتی بلخ می گویند: برای برگزاری میلهء گل سرخ و برافراشتن جهنده تدابیر امنیتی شدید را اتخاذ کرده اند.

به گفتهء مقام ها، همه راه های که به روضهء شریف منتهی می شوند، بر روی موترها مسدود شده اند.

قرار است، در این مراسم تعدادی از مقام های ارشد دولتی هم اشتراک کنند. علاوه بر آن در کابل و دیگر ولایات جشن ها و میله های نوروزی برگزار می شود.

 

بیشتر بخوانید  پرداخت غرامت از سوی حکومت آسترالیا به خانواده‌های قربانیان افغان
همرسانی کنید!