3 عقرب 1394 - همه اخبار

ابراز نگرانی استیون هدلی ازگسترش فعالیت داعش در افغانستان وپاکستان

ابراز نگرانی استیون هدلی ازگسترش فعالیت داعش در افغانستان وپاکستان

آریانا نیوز: مشاور امنیت ملی جورج بوش ورییس هیآت مدیره انستیوت صلح ایالات متحده امریکا ازبدتر شدن اوضاع امنیتی درافغانستان سخت نگران است.

 

عملیات ارتش پاکستان در وزیرستان شمالی باعث گسترش نا امنی ها درافغانستان به ویژه در شمال این کشور شده است.

 

مشاور امنیت ملی جورج دبلیو بوش رییس جمهورپیشین ایالات متحده با ابراز این مطلب می گوید که بسیاری ازگروه های هراس افگن ازپاکستان وارد افغانستان شده اند ودست به فعالیت های ویرانگرانه می زنند.

 

وی همچنان ازگسترش فعالیت داعش به بخش های ازافغانستان وپاکستان نگران است.

 

مشاور امنیت ملی جورج بوش ورییس هیآت مدیره انستیوت صلح ایالات متحده امریکا ازبدتر شدن اوضاع امنیتی درافغانستان سخت نگران است.

 

استیون هدلی هشدارمی دهد که اگر کشورهای منطقه وجامعه جهانی یک راه حل سیاسی را به بحران افغانستان نیابند، احتمال دارد سناریوی دهه نزده نود به گونه یی تکرار شود که طالبان نه تنها برای افغانستان بل برای پاکستان وجنوب وشرق آسیا تهدید خطرناک خواهند بود.

 

استیون هدلی، مشاور امنیت ملی جورج بوش رییس جمهورپییشین امریکا می گوید:” پاکستان عملیات نظامی را برضد هراس افگنان دروزیرستان شمالی راه اندازی کرد که بسیار موفق بود اما متآسفانه بسیاری ازاین هراس افگنان به افغانستان رفتند و این یکی ازعلت های افزایش خشونت ها درافغانستان به ویژه درشمال این کشور است.”

 

وی تاکید می ورزد که اکنون نیازجدی به ازسرگیری این گفتگوهای صلح دیده می شود.

 

استیون هدلی، مشاور امنیت ملی جورج بوش رییس جمهورپییشین امریکا می گوید:”یک نیاز بی درنگ برای دادن سمت وسوی دوباره به گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان وطالبان دیده می شود .بدتر شدن اوضاع امنیتی درافغانستان نگرانی ها را درباره تکرارسناریوی دهه نزده نود بیشترساخته است به گونه یی که طالبان نتنها برای افغانستان بل برای پاکستان وجنوب ومرکز آسیا نابود کننده گان ثابت خواهند شد.”

بیشتر بخوانید  اشتراک نماینده گان طالبان در نشست سوم دوحه

 

استیون هدلی گسترش فعالیت داعش را به بخش های ازافغانستان وپاکستان نیز یکی از بدترین تغییرات درچند سال اخیر در منطقه می داند.

همرسانی کنید!